آنچه که ما ارائه می دهیم

همیشه مورد توجه قرار گرفته است

آخرین پروژه ها

خانه تجربه و خلاقیت

نمونه کار
نمونه کار
درب اتوماتیک
نمونه کار
نمونه کار
درب اتوماتیک
نمونه کار
نمونه کار
درب اتوماتیک
نمونه کار
نمونه کار
کرکره برقی
نمونه کار
نمونه کار
کرکره برقی
نمونه کار
نمونه کار
درب جک دار

مراحل کار الکتریک دور

01

بازدید

ابتدا کارشناسان ما از محل مورد نظر بازدید می کنند.

02

طرح

درب یا کرکره و ... محل مورد نظر طراحی می شود.

03

نصب

بعد از طراحی درب یا کرکره مورد نظر شما نصب می گردد.

04

تحویل

پس از نصب و آماده سازی پروژه تکمیل و تحویل مشتری داده می شود.

آخرین مقالات